Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ UTILITZACIÓ

 

1. LIMITACIONS D’ÚS

L’ accés a aquest portal té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun exceptuant les seccions professionals.

Els usuaris hauran d’utilitzar la informació compresa en aquest portal en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de PROLONA SL –  o tercers.

L’usuari no realitzarà a través dels serveis que posen a la seva disposició PROLONA SL – cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris.

En cap cas PROLONA SL – serà responsable de l’ús inadequat d’aquest portal o dels seus continguts, o de les conseqüències que dit ús pot originar. Està permès imprimir i descarregar continguts d’aquesta pàgina web sota les següents condicions

– L’ús de documents i gràfics d’aquesta pàgina web serà únicament i exclusivament per informació personal i no esta permès modificar continguts. -No es permet la reproducció o emmagatzemen en altres pàgines web, ni en cap sistema o servei electrònic, públic o privat, sense el consentiment escrit de PROLONA SL .

– No es permet l’ús o presentació del nom o logotip de PROLONA  SL  sense el consentiment escrit de PROLONA SL .

– Part d’aquesta pàgina web conté material lliurat a PROLONA SL  per tercers. Dites terceres parts són responsables d’assegurar-se que el material proposat per la seva inclusió en aquesta pàgina web acata les lleis nacionals e internacionals. PROLONA SL no garanteix l’exactitud i correcció d’aquest material i nega rotundament qualsevol responsabilitat per error, omissió o inexactitud de dit material, interpretació errònia i tota pèrdua, contratemps, negligència o dany causat per confiar en el material contingut en aquesta pàgina web o per qualsevol fallida o fallida al·legada en el lliurement dels serveis aquí referits, o en el cas de fallida, liquidació o cessament de negoci de qualsevol companyia, persona física o firma aquí referida. La confirmació de l’ exactitud i correcció de la informació ha de ser responsabilitat dels establiments interessats.

– PROLONA SL – no es fa responsable de cap dany (incloent, sense límit, danys per pèrdua de negoci o pèrdua de beneficis) originat per contracte, greuge o qualsevol altre derivats de l’ ús o incapacitat per l’ús d’aquesta pàgina web, o per qualsevol material contingut en aquesta, o per qualsevol acció o decisió presa com a resultat de l’ús d’aquesta pàgina web o per qualsevol altre.

– PROLONA SL – no es fa responsable dels continguts de qualsevol altre pàgina web l’enllaç del qual existeixi en la pàgina web de PROLONA . Aquests enllaços són proporcionats per comoditat de l’usuari i sempre basats en un “així és” sense cap garantia, explícita o implícita, sobre la informació continguda en ells.

2. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

PROLONA  SL no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en tot moment. PROLONA SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d’aquest lloc web i les Condicions Generals d’Accés.

En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, PROLONA – té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici del qual procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstancies així ho permetin.

D’aquesta forma, s’exclueix qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis i l’utilitat que els seus usuaris hagin pogut atribuir al present lloc web.

3. ALTRES CONDICIONS

Las presents Condicions Generals d’Utilització i totes les relacions que s’estableixin entre l’usuari i PROLONA SL  es regirant per la legislació espanyola. La utilització del lloc web implica la acceptació de les anteriors Condicions Generals d’Utilització.

Aquesta pàgina ha sigut creada i desenvolupada per PROLONA SL .

Per qualsevol dubte s’ha de dirigir a PROLONA SL , per email a prolona@prolona.com.

 

prolona@prolona.com

Atencio personalitzada

Resposta en menys de 24 hores

(+34) 910 76 99 64

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres de 9 a 13 i de 14 a 18 h